Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar Ne Iş Yapar ?

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar Ne Iş Yapar ? - TÜM BİLGİLER:

Uluslararası Ticaret ve Lojistik okuyanlar, iş dünyasında müthiş bir potansiyele sahiptir. İhracat, ithalat, uluslararası lojistik gibi alanlarda kariyer yapabilirler. Dünya genelindeki ticari ilişkilerde önemli bir rol oynayabilirler. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Okuyanlar, iş dünyasının geleceğine yön verecek önemli aktörlerdir.

Başlıklar (Tıklayınız):

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar Ne Iş Yapar	?

Uluslararası Ticaret‍ ve Lojistik, günümüzün hızla ⁣globalleşen dünyasında önemli bir sektördür. Bu alanda ⁤eğitim alanların gelecekte neler yapabileceği konusu ise ​oldukça merak edilen⁣ bir konudur. Bu makalede, Uluslararası‌ Ticaret ve Lojistik okuyanların ne tür işler yapabileceği ve kariyer olanakları ele alınacak. Birbirinden‍ farklı sektörlerde yükselme şansı sunan bu alan, ⁤genç mezunlara birçok fırsat⁢ sunmaktadır. Yazımızda, ‌Uluslararası‌ Ticaret ve Lojistik Okuyanlar Ne Iş Yapar​ sorusunun cevabını bulacak ve kendi alanınızda ‌başarılı olmanız için ipuçları edineceksiniz.

İçerikler:

1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Okuyanlar için İş Olanakları

1. Uluslararası Ticaret‌ ve Lojistik Okuyanlar için İş Olanakları

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar Ne ​Iş Yapar?

Uluslararası ticaret ve ⁣lojistik alanında eğitim alan birçok⁢ farklı iş olanaklarına sahiptir. ⁤Bu sektördeki işler genellikle büyük şirketlerde ve lojistik firmalarında bulunabilir. İşverenler, uluslararası ticaret ve lojistik mezunlarına çeşitli pozisyonlarda⁣ çalışma ⁣fırsatı sunar.‍ Bu pozisyonlar, satış, tedarik zinciri yönetimi, ⁣lojistik yönetimi, gümrük ve dış ticaret, ithalat ve ihracat gibi alanlarda olabilir.

Birçok⁣ mezun, ‍uluslararası ticaret departmanında satış temsilcisi olarak iş bulabilir. Satış temsilcileri,⁢ müşterilere ürün ve hizmetleri tanıtmaktan sorumludur. Ayrıca müşterilere fiyat teklifi sunar ve ‍anlaşmaları müzakere eder. Bu pozisyon, uluslararası pazarlama becerilerine sahip olmanın ​yanı sıra müşteri ilişkilerinde de⁢ iyi olmayı ⁤gerektirir.

Tedarik zinciri⁤ yönetimi, uluslararası ticaret ⁢ve lojistik mezunları için⁤ bir‍ başka önemli kariyer alanıdır. Bu pozisyon, ‌üreticiler, tedarikçiler,​ dağıtım merkezleri ⁣ve perakendeciler arasındaki mal ve hizmet akışını yönetmeyi içerir. Tedarik ​zinciri yöneticileri, malzemelerin etkili bir şekilde tedarik edilmesini, üretimin zamanında gerçekleşmesini ve müşterilere zamanında teslimat yapılmasını sağlar.

Gümrük ve Dış Ticaret

Uluslararası ticaret ve lojistik ⁤mezunları aynı​ zamanda gümrük ve dış ticaret alanında da iş ⁢bulabilirler. Bu⁣ pozisyonlarda çalışanlar,‍ gümrük işlemlerini yönetir, ithalat‌ ve ihracat düzenlemelerini takip eder ve ülke sınırlarını aşmak için gerekli olan belgeleri düzenler. Gümrük ve ‍dış ticaret pozisyonları,‌ uluslararası ticaretin düzenlenmesi ve uyumluluğun sağlanması için önemlidir.

İthalat ve ihracat, uluslararası ticaret ve lojistik mezunlarının sıklıkla çalıştığı bir diğer ⁣alandır. İthalat ve ihracat ⁣uzmanları, ülkeler arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasına​ yardımcı olur ve mal ve hizmetlerin uluslararası⁤ pazarda etkili bir şekilde ⁤alınıp satılmasını sağlar. Bu pozisyonlar ⁤genellikle büyük ticaret şirketlerinde veya üreticilerin uluslararası ticaret departmanlarında bulunabilir.

Uluslararası ticaret ve lojistik mezunları için⁢ iş olanakları oldukça geniştir. Bu sektördeki işler genellikle küresel iş dünyasında çalışma fırsatı ​sunar ve kariyer ilerlemesi ⁢için sınırsız potansiyeller sağlar. ⁢Mezunlar, uluslararası ‍ticaret ve lojistikteki iş olanaklarını⁤ keşfetmek ve kendi kariyer hedeflerini belirlemek için çeşitli kaynakları kullanabilirler.

2. Kariyer Yolu: Uluslararası ⁤Ticaret ​ve⁢ Lojistikte Başarılı Olmanın Sırları

2. Kariyer Yolu: Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Başarılı ‍Olmanın Sırları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında eğitim alanların⁣ kariyer ⁢yolları oldukça geniştir ​ve çeşitli iş ⁤imkanları sunmaktadır. Bu alanda mezun olan bireyler, birçok sektörde başarılı bir şekilde çalışabilirler. Uluslararası firmalarda, gümrük şirketlerinde, nakliye ve taşıma işletmelerinde, lojistik yönetimi departmanlarında⁤ ve dış ticaret departmanlarında iş bulabilirler.

Uluslararası Ticaret⁢ ve Lojistik okuyanlar, uluslararası⁢ pazarlarda ‍rekabet edebilme, lojistik operasyonların ​etkin bir⁣ şekilde yönetilmesi, gümrük prosedürleri ve ihracat-ihracat işlemleri gibi​ konularda beceri ve bilgi ⁣sahibi olurlar. Bu alanda⁤ başarılı ‌olmanın sırrı, iyi⁣ bir eğitim almaktan ve pratik deneyimler edinmekten geçer.

Birçok firmanın globalleşme ⁤stratejileri‍ gereği, lojistik ve ⁣uluslararası ticaret konusunda ​uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İyi bir ‌kariyer‍ planı yaparak, ​kendinizi⁤ bu alanda geliştirebilir ve uluslararası ⁣bir iş dünyasında başarılı olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Ve⁣ Lojistik Okuyanlar İçin İş İmkanları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunları için birçok iş imkânı bulunmaktadır:

 • Lojistik şirketlerinde çalışmak
 • Gümrük firmalarında görev⁢ almak
 • Deniz, hava veya kara taşımacılığı yapan⁣ şirketlerde ⁢iş bulmak
 • Depo ve stok yönetimi yapmak
 • Uluslararası⁢ gümrük prosedürleri ⁣konusunda danışmanlık yapmak
 • İhracat-ihracat süreçlerini⁣ yönetmek
 • Uluslararası satın alma ve tedarik zinciri yönetimi yapmak
 • Uluslararası pazarlama alanında çalışmak
 • Fuar ve fuar lojistiği organizasyonlarında görev almak

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar İçin Kariyer Gelişimi

Uluslararası⁣ Ticaret‌ ve ⁤Lojistik alanında kariyer yapmak isteyenler için⁢ sürekli bir öğrenim ve gelişim süreci önemlidir. Bu sektörde başarılı ⁣olmak için aşağıdaki adımları takip‍ edebilirsiniz:

 1. Lisans veya Yüksek Lisans: İlgili bir​ bölümde eğitim alarak temel bilgilere sahip olun.
 2. Staj: Staj ⁣veya iş deneyimi ile sektöre daha da ⁣yakınlaşın ⁣ve teorik bilgilerinizi pratikte kullanma fırsatı yakalayın.
 3. Eğitim‌ ve Sertifikalar: Sektördeki değişiklikleri ve yenilikleri takip ederek, kendinizi sürekli olarak güncel tutun.
 4. Network Oluşturma: İş dünyasında önemli olan⁣ ilişkileri güçlendirin ve yeni bağlantılar kurun.
 5. Yabancı Dil: Uluslararası bir alanda çalışmak ​istiyorsanız, en⁤ az ⁢bir yabancı ​dili iyi düzeyde bilmek önemlidir.
 6. Uluslararası Deneyim: Başka ülkelerde çalışma⁢ veya staj ⁢yaparak farklı kültürleri deneyimleyin ve uluslararası‍ bir ​perspektif ⁢kazanın.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında başarılı⁤ olabilmek için yukarıdaki adımları takip ederek kendinizi sürekli geliştirmeniz önemlidir. Bu sayede rekabetçi bir ortamda öne çıkabilir ve kariyerinizde yükselebilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar ⁣Ne Iş Yapar sorusunun cevabını vermeye çalıştığımız bu blog⁢ yazımızda, bu alanda çalışabileceğiniz farklı iş imkanlarına, kariyer gelişimi​ adımlarına ‌ve sektördeki önemli noktalara değindik. Uluslararası ​Ticaret ve Lojistik alanında‍ kariyer yapmak isteyenler için bu yazımızın faydalı olacağını umuyoruz.

3. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Okuyanlar için Hedeflenen Sektörler

3. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Okuyanlar için Hedeflenen⁢ Sektörler

Uluslararası Ticaret ‍Ve Lojistik Okuyanlar Ne Iş Yapar?

Uluslararası ticaret ve lojistik ​alanında ‍eğitim alan⁢ kişiler, birçok farklı‍ sektörde ⁢çalışma imkanına sahiptir.⁤ Peki, ​uluslararası ticaret ve lojistik okuyanlar hangi sektörlere yönelebilirler? ​İşte size hedeflenen sektörlerle ilgili detaylı‌ bilgiler:

1. Lojistik Şirketleri

Lojistik şirketlerinde çalışan ‍uluslararası ticaret ve lojistik mezunları, taşımacılık, depolama,‌ tedarik zinciri yönetimi ‍ve⁣ gümrük işlemleri gibi konularda uzmanlaşabilirler. Büyük lojistik şirketleri, dünya ‌genelinde operasyonlar yürütmekte ve global ticaretin büyümesine katkıda bulunmaktadır.

2. İhracat-İthalat‍ Firmaları

Uluslararası ticaret ve lojistik okuyanlar,⁣ ihracat-ithalat firmalarında da çalışabilirler. ‌Bu firmalarda, şirketlerin ihracat ve ithalat süreçlerini yöneterek,⁤ dış ticaret faaliyetlerine katkıda bulunurlar. Uluslararası müşterilerle iletişim kurma, pazar⁢ araştırması yapma,‌ gümrük işlemlerini takip etme gibi görevler üstlenirler.

3. Denizcilik Şirketleri

Uluslararası ticaret ve lojistik mezunları,‌ denizcilik sektöründe de iş imkanı ‍bulabilirler. ⁢Denizcilik şirketlerinde, gemi acenteliği, yük taşımacılığı, ‍konteyner operasyonları gibi alanlarda çalışabilirler. ​Bu pozisyonlarda, gemi seferlerinin ‌planlanması, navlun işlemlerinin takibi ve müşteri ilişkilerinin yönetimi gibi görevler üstlenirler.

4.⁤ Üretim ve Dağıtım Şirketleri

Uluslararası ‌ticaret ⁤ve lojistik mezunları, üretim ve dağıtım şirketlerinde ⁢de kariyer yapabilirler. Bu şirketlerde, ürünlerin ‍üretim sürecini yönetmek, stok yönetimi yapmak, müşterilere siparişlerin zamanında teslim edilmesini sağlamak gibi görevler⁤ üstlenirler. Aynı zamanda, firmalar arası lojistik işlemleri⁢ ve tedarik zinciri yönetimini de planlarlar.

5. Kargo Şirketleri

Kargo şirketleri, uluslararası ticaret ve lojistik mezunları için bir diğer iş imkanıdır. Kargo şirketlerinde, gönderi takibi, gümrük işlemleri, teslimat yönetimi ‍gibi görevleri yerine getirirler. Aynı zamanda, müşteri taleplerini karşılamak için etkin bir iletişim ağı oluştururlar.

Tüm bu sektörler,⁤ uluslararası ticaret⁣ ve lojistik okuyanların⁤ becerilerine ve bilgisine ⁢büyük bir ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, mezun olan kişiler için ‌iş imkanları ⁢oldukça geniş ‌bir ‌yelpazeye sahiptir. Uluslararası ticaret ve⁣ lojistik okuyanlar, sektörün‌ ihtiyaçlarına uyumlu bir şekilde kendilerini geliştirerek bu iş fırsatlarından yararlanabilirler.

Sektör Görevler Beceriler
Lojistik⁣ Şirketleri Taşımacılık, depolama, ​gümrük ‍işlemleri Tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ⁤planlama
İhracat-İthalat Firmaları Pazar araştırması, gümrük işlemleri takibi Müşteri ilişkileri, ticari yasal düzenlemeler
Denizcilik Şirketleri Gemi acenteliği, yük taşımacılığı Navlun işlemleri, gemi sefer​ planlaması
Üretim ⁣ve Dağıtım ‍Şirketleri Üretim süreci ⁣yönetimi,⁤ stok yönetimi Tedarik zinciri yönetimi, ⁢operasyonel planlama
Kargo Şirketleri Gönderi takibi,​ gümrük işlemleri Teslimat yönetimi, iletişim becerileri

Uluslararası ticaret ve ​lojistik okuyanlar, bu ⁤hedeflenen sektörlerde ⁣iş yapma fırsatlarına sahiptir. Kendilerini ⁤bu alanlarda uzmanlaştırarak, uluslararası​ ticaret dünyasında başarılı bir kariyere adım atabilirler.

4. İş Deneyimi İçin En İdeal Yollar: ⁣Staj ve Gönüllülük Uluslararası ‌Ticaret ve ⁣Lojistik Okuyanlar için Önemli Fırsatlar

Uluslararası Ticaret ‍Ve Lojistik Okuyanlar Ne⁢ İş Yapar?

Uluslararası ticaret ve lojistik okuyanlar için iş⁣ deneyimi edinmek hayati öneme sahiptir. ​Bu alanda gerçek dünya deneyimi, mezun olduktan sonra iş arama⁢ sürecinde büyük bir avantaj sağlar. İş deneyimi için en ideal yollar, staj​ ve gönüllülük fırsatlarıdır. ⁢Bu iki fırsat, öğrencilere sektördeki işleyişi ve beklentileri öğrenme imkanı sunar.

Hızlı ve Pratik‍ Öğrenme Fırsatı: ⁣Staj

Staj, ⁤uluslararası ticaret ve lojistik⁣ öğrencileri için hızlı ve pratik bir öğrenme‍ fırsatıdır. Stajyerler, ⁣şirketlerde veya‌ lojistik ​departmanlarında​ çalışarak, gerçek dünya deneyimi kazanırlar. Stajyerler, iş dünyasının ‌içindeki işleyişi, ‍süreçleri ve sektörün taleplerini anlamak için önemli bir fırsata sahiptir. Ayrıca, ‍stajyerler, ⁤iş arkadaşlarıyla iletişim kurma, iş takibi yapma ve⁢ çeşitli projelerde yer alma gibi becerilerini geliştirirler.

Uluslararası Deneyim ve Kültürel Farkındalık:​ Gönüllülük

Uluslararası ticaret ve lojistik ⁣öğrencileri için gönüllülük çalışmaları,‍ hem iş deneyimi hem de kişisel gelişim açısından önemli fırsatlar sunar. Gönüllü olarak çalışmak, öğrencilere uluslararası deneyim ⁢kazandırır ve farklı kültürleri⁣ tanımalarını‍ sağlar. Bu, gelecekteki kariyerlerinde⁤ küresel bir perspektife sahip olmalarına yardımcı olur.

Gönüllülük Tablosu

Aşağıdaki tablo, gönüllülük çalışmalarının⁢ farklı​ yönlerini ve avantajlarını gösteren bir örnektir:

Gönüllülük Türleri Avantajları
Uluslararası Projeler Küresel ağ oluşturma, dil ‌becerilerini geliştirme, kültürel farkındalık
Çevre Koruma Çalışmaları Çevresel sorumluluk, sürdürülebilirlik bilinci, doğa​ koruma ⁣becerileri
Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluma ​katkı ⁢sağlama,⁢ liderlik becerileri, paylaşım⁣ ve yardımlaşma

Staj ve Gönüllülüğün Önemi

Staj ve gönüllülük, uluslararası ticaret ve‌ lojistik öğrencileri için önemli adımlardır. Bu deneyimler, öğrencilere iş dünyasını tanımak, ​becerilerini geliştirmek​ ve gelecekteki ​kariyerleri için​ değerli bağlantılar ‌kurmak için‍ büyük bir fırsat sunar. Staj ve‍ gönüllülük, öğrencilerin CV’lerini güçlendirir ve işverenlerin dikkatini çeker. ‌Ayrıca, ⁢bu deneyimler, mezun olduktan ⁤sonra iş bulma sürecinde öğrencilere özgüven kazandırır.

Özetlemek⁣ gerekirse, uluslararası ticaret ve lojistik öğrencileri iş deneyimi için staj ve ‌gönüllülük fırsatlarına​ odaklanmalıdır. Bu deneyimler, öğrencilere sektörde hızlı ve pratik öğrenme imkanı sağlar. Ayrıca, uluslararası deneyim ve kültürel farkındalık kazanmalarına yardımcı⁣ olur. Staj ve ‌gönüllülük ⁤deneyimleri,⁣ öğrencilerin CV’lerini geliştirir ve iş bulma sürecinde önemli bir ⁤rol​ oynar.

Sorular & ⁢Cevaplar

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar Ne Iş Yapar?

Soru:⁤ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Okuyanlar ‌Ne Iş Yapar?

Uluslararası Ticaret ​Ve Lojistik bölümü mezunları⁤ geniş bir ‌iş alanına⁣ sahip olurlar. Bu bölümü okuyanlar hem ticaret alanında hem ​de lojistik sektöründe ⁤çeşitli işlerde çalışabilirler. Ayrıca, uluslararası firmalar, gümrük müşavirlik şirketleri, lojistik şirketleri,​ taşıma ve dağıtım firmaları gibi birçok sektörde istihdam edilebilirler.

Soru:‌ Uluslararası Ticaret Ve Lojistik⁢ bölümü mezunları için hangi iş olanakları bulunmaktadır?

Uluslararası ‌Ticaret Ve Lojistik bölümü mezunları, ihracat ve ithalat departmanlarında, dış ticaret operasyonları, lojistik yönetimi, tedarik ⁤zinciri yönetimi, gümrük işlemleri gibi alanlarda çalışma ⁤imkanına⁣ sahiptirler. Aynı zamanda, uluslararası firmaların pazarlama‌ departmanlarında da görev ⁤alabilirler.

Soru: Uluslararası Ticaret Ve ‍Lojistik okuyanlar‍ ne tür görevler üstlenebilir?

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik⁢ bölümü mezunları, lojistik planlama, uluslararası pazar araştırmaları, ihracat ve ​ithalat işlemleri,​ gümrük süreçleri gibi konularda ‌görev üstlenebilirler. Aynı⁤ zamanda, müşteri ilişkileri yönetimi, ⁤lojistik operasyonlarının‍ takibi, depo ve stok yönetimi gibi işlerde de çalışabilirler.

Soru: Uluslararası Ticaret Ve Lojistik okuyanlar‍ için hangi beceriler önemlidir?

Uluslararası Ticaret ⁣Ve‌ Lojistik bölümü okuyanlar için ​iletişim becerileri, takım⁣ çalışması, ‌analitik düşünme, ‍problem çözme yeteneği, organizasyon becerileri‍ ve iş yönetimi yetenekleri gibi birçok beceri önemlidir. Bunun yanında, yabancı dile ⁣hakim olma, kültürel‌ farklılıklara adapte olabilme ve‍ teknolojiyi kullanabilme‍ de bu⁣ alanda başarılı olmak için gereklidir.

Soru: Uluslararası Ticaret Ve‍ Lojistik bölümünde kariyer fırsatları​ nasıldır?

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik‌ bölümü mezunları ‍için ⁢kariyer fırsatları oldukça geniştir. Bu‌ bölümü okuyanlar, büyük ⁤uluslararası şirketlerde, ‍küçük ve orta ölçekli işletmelerde, danışmanlık firmalarında veya kendi şirketlerinde‌ çalışma imkanına sahiptirler. ⁤Ayrıca, uluslararası lojistik şirketleri, nakliye şirketleri, gümrük müşavirlik şirketleri gibi sektörlerde de iş bulma olanakları vardır.

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik bölümünde okuyanlar için iş olanakları oldukça fazladır. Bu alanda başarılı olan mezunlar, küresel pazarda rekabet edebilen, uluslararası ticaret ve lojistik işlerinde⁣ uzmanlaşmış profesyoneller haline gelebilirler. Unutmayın, önemli olan işinizi severek yapmak ve kendinizi⁣ sürekli geliştirmektir!

Kapanış‌ Sözleri

Teşekkür ederiz ⁤”Uluslararası Ticaret ve Lojistik Okuyanlar Ne İş ⁤Yapar” adlı bu‍ makalemizi okuduğunuz için! Siz de bu alanda kariyer yapmak isteyenlerdenseniz, harika ‌bir⁣ seçim yapmış olduğunuzu bilmenizi isteriz. Çünkü uluslararası ticaret ‌ve lojistik‍ sektörü, günümüz iş dünyasının heyecan verici ve büyüyen bir ‍parçasıdır.

Uluslararası Ticaret‌ ve ‍Lojistik okuyanlar, geniş bir iş dünyasında farklı roller üstlenebilir ve önemli bir deneyim kazanabilirler. Bu alanda mezun‌ olanlar, küresel tedarik zincirlerinin yönetimi, lojistik süreçlerinin optimize edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde ⁣etme konularında uzmanlaşma fırsatına sahiptir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Okuyanlar Ne İş⁤ Yapar sorusuna yanıt olarak, bu ​mezunlar⁢ birçok farklı sektörde çalışma şansına sahiptir. Büyük çaplı⁣ şirketlerde, lojistik ⁤departmanlarında yönetici pozisyonlarında, uluslararası satınalma ve‌ tedarik zinciri yönetimi ​gibi işlerde yer alabilirler. Aynı zamanda ⁢kendi ‌işlerini kurarak, ithalat ve ihracat gibi uluslararası ticaret konularında danışmanlık yapabilirler.

Uluslararası Ticaret ve ⁣Lojistik Okuyanlar Ne İş Yapar? sorusuyla ilgileniyorsanız, geleceğe dair ⁢pek çok fırsat sizi ​bekliyor demektir. Bu alanda çalışmak, dünya çapında farklı kültürleri ve iş modellerini keşfetme ‌şansını‍ sunar.‌ Aynı zamanda sürekli değişen ve gelişen bir sektörde yer alarak, kendinizi sürekli olarak⁢ geliştirme⁢ imkanına sahip‌ olursunuz.

Uzun lafın kısası, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik‍ Okuyanlar ⁤Ne İş Yapar” sorusu oldukça⁢ geniş bir perspektif sunar. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler için sınırsız potansiyel ve heyecan verici bir gelecek vardır. Hemen ⁢harekete geçin ve bu sektörde kendi markanızı oluşturma yolculuğuna⁢ adım atın. İş dünyasının nabzını ⁣tutan bu alanda sizin de yeriniz olduğunu unutmayın!

Bizlere Abone Olun,
Önemli Bilgilerden haberiniz olsun

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Merhaba, bizlere her sorunuzu sorabilirsiniz. size nasıl yardımcı olabiliriz?