Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede ?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede ? - TÜM BİLGİLER:

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede? Merak etmeyin! Bu heyecan verici okul, İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunmaktadır. Eğitim kalitesi ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla ön plana çıkan bu okulda geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede? Hemen gelin, heyecanla bekliyoruz!

Başlıklar (Tıklayınız):

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede	?

Güngören Tuncay​ Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede?

Güngören⁢ Tuncay‌ Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, ⁣Güngören ⁤ilçesinde ‍bulunan bir mesleki ve‍ teknik Anadolu lisesidir. Okul, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde yer⁢ almaktadır. Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, öğrencilere‌ çeşitli mesleki beceriler kazandırmak ve onları‌ iş dünyasına hazırlamak amacıyla hizmet vermektedir. Okulun mezunları,‍ 27 hafta ‌içinde ustalık belgesi ‍alabilecek kadar yetkin hale gelmektedirler. Detaylı bilgi için [1] linkini ⁢ziyaret edebilirsiniz.

İçerikler:

Güngören Tuncay‌ Azaphan Ticaret Meslek Lisesi⁢ İstanbul'da Bulunuyor​ Mu?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret⁤ Meslek Lisesi İstanbul’da Bulunuyor‍ Mu?

Güngören Tuncay Azaphan ⁢Ticaret Meslek Lisesi İstanbul’da ⁢bulunmaktadır. Bu​ okul, Güngören ilçesinde yer ⁤alan⁣ ve ticaret meslek lisesi ⁣olarak hizmet veren bir eğitim ‍kurumudur. İstanbul iline bağlıdır ve öğrencilere ticaret alanında mesleki eğitim imkanı⁢ sunmaktadır.

[[https://www.zingat.com/okul/gungoren-tuncay-azaphan-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-23965o][Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi web sitesinde]]verilen bilgilere göre, okulda 25 ⁢sınıf bulunmaktadır ve 53 ⁢öğretmen ile 815 öğrenciye eğitim⁣ verilmektedir. Bu sayılar‌ okulun ‌gücünü ve öğrenci-öğretmen oranını göstermektedir.

Okul binası, Mahmutpaşa Ortaokulu ⁤ile Kadırga İlköğretim Okulu’nun birleşmesi sonucu boşalmış ve ⁤Güngören Tuncay Azaphan Ticaret​ Meslek ⁣Lisesi’nin ilk yuvası haline​ gelmiştir. Bu bilgi, ​Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nin köklü bir‍ geçmişe sahip olduğunu ve eğitim faaliyetlerine ‍uzun yıllardır ⁤devam ettiğini ⁣göstermektedir.

Okulun⁣ tam olarak nerede olduğunu belirtmek için bir ⁣harita tablosu aşağıda sunulmuştur:

Okul Adı Adres İlçe İl
Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi —- Güngören İstanbul

Bu ⁢tabloda, okulun adı, adresi,​ ilçe ve il‌ bilgileri bulunmaktadır. Adres bilgisi açıklanmamıştır, ancak ilçe⁢ ve il‍ bilgileri sayesinde okulun ⁢İstanbul’un ​Güngören ilçesinde olduğunu söyleyebiliriz.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret⁣ Meslek Lisesi, mesleki eğitim​ konusunda öğrencilere farklı imkanlar ⁢sunan bir okuldur. Öğrenciler, ticaret‍ alanında uzmanlaşmak ve​ mesleki becerilerini geliştirmek için ‌çeşitli derslere ‌katılabilirler. Okulun öğretmen sayısı, her sınıfta‍ daha fazla öğrenciye bireysel⁢ ilgi‍ ve öğretim ⁣imkanı sağlamak için yeterli gibi‌ görünmektedir.

Güngören Tuncay Azaphan ‌Ticaret⁣ Meslek ⁢Lisesi, İstanbul’da‍ bulunmasıyla öğrencilere avantajlar sunmaktadır. İstanbul,‌ Türkiye’nin⁣ en gelişmiş ve yaşanan şehirlerinden biridir. Bu‍ nedenle, öğrenciler⁢ eğitimlerinin yanı sıra ‌kültürel‌ ve sosyal imkanlardan ‌da faydalanabilirler. ⁢İstanbul’da bulunan bir ticaret meslek⁣ lisesinde okumak, öğrencilere kariyerlerine ‍iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunabilir.

Sonuç olarak, Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek ‌Lisesi İstanbul’un⁣ Güngören ilçesinde yer‍ alan bir okuldur. Ticaret alanında mesleki‍ eğitim imkanı sunan ‌bu‌ okul, öğrencilere kariyerlerine‍ yönelik pratik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. İstanbul’un sağladığı avantajlarla ⁤birlikte öğrencilere kültürel ve sosyal imkanlar da sunmaktadır.
Güngören ‍Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi İçin‌ Ulaşım Seçenekleri

Güngören Tuncay Azaphan ​Ticaret Meslek Lisesi ‍İçin Ulaşım Seçenekleri

Türkiye’nin İstanbul iline bağlı olan Güngören ilçesinde bulunan Tuncay Azaphan Ticaret Meslek‍ Lisesi, öğrencilere mesleki eğitim imkanı sunan bir okuldur.⁢ Bu okula ulaşım konusu, öğrenci ve velilerin dikkate⁣ aldığı önemli bir konudur. Güngören Tuncay Azaphan Ticaret ‌Meslek Lisesi’ne ulaşım için​ farklı seçenekler bulunmaktadır.

Birçok öğrenci okula toplu‍ taşıma araçlarıyla gider. Bu durumda en ⁤yaygın kullanılan araç İETT‌ otobüsleridir. Okula en yakın duraklar ABDURRAHMAN NAFİZ⁤ GÜRMAN MAH. veya SIRPSINDIĞI SOKAK ⁢durağıdır. Öğrenciler bu ⁢duraklara⁣ gelen otobüslerle okula‌ ulaşabilirler. İETT otobüsleri güvenli‍ ve ​rahat bir ulaşım imkanı sunmaktadır.

[[‘♦’](http://mtegm.meb.gov.tr/kurumlar/?s=kurumDetay&d=kurum.alandal&kk=966889)]Güngören⁤ Tuncay ‌Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nin bulunduğu ⁤yerden ​gitmek isteyen öğrenciler için ⁣bir​ diğer seçenek ise metrodur. Güngören Metro İstasyonu, okula yakın bir konumda yer aldığı ⁤için öğrenciler ⁢için kolaylık sağlamaktadır. ⁢Metro ile⁣ kısa bir yolculuğun​ ardından⁣ okula⁤ ulaşmak mümkündür.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’ne ‌kendi araçlarıyla gelen öğrenciler⁣ ve ​veliler ise okulun bulunduğu⁣ mahalleye kolaylıkla ulaşabilirler. Okulun adresi ABDURRAHMAN ⁤NAFİZ GÜRMAN MAH. SIRPSINDIĞI SOKAK NO:38’dir. Bu adresi navigasyon sistemlerine​ ya da⁢ haritalara giren öğrenciler,⁤ okula kolayca ulaşabilirler.

Okula ulaşım konusunda öğrencilere⁣ ve⁢ velilere yardımcı olmak amacıyla taşıma hizmetleri de sağlanabilmektedir. Öğrenciler,‍ okulun servis hizmetlerinden faydalanarak güvenli ve rahat bir şekilde okula⁣ ulaşabilirler. ‌Servis hizmetleri sayesinde ulaşım konusunda yaşanabilecek sorunlar​ minimize ‌edilir ve öğrencilerin eğitimlerine odaklanmaları sağlanır.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret​ Meslek Lisesi’nin ulaşım seçenekleri tabloya ⁢dökülebilir:

Ulaşım Seçeneği Detaylar
İETT Otobüsleri ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH. ‍veya SIRPSINDIĞI SOKAK durağına gelen ⁤otobüslerle ‍okula ulaşım sağlanabilir.
Metro Güngören Metro İstasyonu’ndan kısa bir yolculuğun ardından okula ulaşım mümkündür.
Araç Öğrenciler ve veliler⁤ okulun bulunduğu ⁤adrese ulaşmak‌ için kendi araçlarını kullanabilirler.
Servis Okulun sağladığı servis hizmetleriyle⁣ öğrenciler güvenli ve rahat ​bir⁣ şekilde ‍okula ulaşabilirler.

Güngören Tuncay ⁤Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, öğrencilerin eğitimlerine ⁢kolay ulaşım imkanları‌ sunarak onların zaman ve enerji⁣ kaybetmeden ‍okula ​odaklanmalarını⁤ sağlamaktadır. Ulaşım seçenekleri sayesinde öğrenciler güvenli ‍bir şekilde okula gelebilir‌ ve meslek eğitimlerine başlayabilirler. Öğrenciler ve veliler, ⁤kendilerine en ​uygun ulaşım seçeneğini‌ tercih ederek okula kolaylıkla ulaşabilirler.
Güngören⁣ Tuncay Azaphan Ticaret Meslek ⁤Lisesi'nin Konumu ve‍ Çevresi

Güngören‍ Tuncay‍ Azaphan​ Ticaret Meslek⁣ Lisesi’nin ⁣Konumu⁢ ve Çevresi

Güngören ‍Tuncay Azaphan ‍Ticaret Meslek Lisesi,⁢ İstanbul’un Güngören ilçesinde bulunan bir ticaret meslek lisesidir. Okul,‍ Abdulhak​ Hamit Cadde’sinde yer alır ve⁣ 966889 kurum koduna sahiptir. Güngören Tuncay ‌Azaphan Ticaret⁤ Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik‌ Eğitim⁤ Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Konum⁢ olarak, okul ABDURRAHMAN ⁢NAFİZ​ GÜRMAN MAH. SIRPSINDIĞI SOKAK ‌NO:38, Güngören, İstanbul adresindedir.⁢ Bu konum,​ öğrencilerin ve personelin‍ kolay erişim sağlamasını sağlar. Okulun bulunduğu semt, güvenli bir ortamda⁤ yer⁣ almaktadır ve⁤ çevresinde ⁤birçok ‌farklı olanak bulunmaktadır.

Okulun Yakınındaki Ulaşım⁢ Seçenekleri

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’ne ulaşım‍ kolaydır çünkü‍ çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur. Okulun yakınında otobüs durakları bulunmaktadır. Öğrenciler ve personel, Poyraz Sokak -⁣ Merter Camii Yönü otobüs duraklarına ⁣sadece 3 dakikalık yürüme mesafesindedir. Bu duraklar, güvenli ve hızlı⁣ bir şekilde ‍okula‌ ulaşmayı sağlayan toplu taşıma seçenekleridir.

Ayrıca, okulun yakınında metro istasyonları da bulunmaktadır. ‌Bu sayede​ öğrenciler ve personel, metro kullanarak da okula kolaylıkla ulaşabilirler. ‌Yakınlardaki metro istasyonlarına erişim, ulaşımın ⁢daha da kolaylaşmasını sağlar.

Çevredeki Olanaklar

Güngören⁤ Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, çevresinde birçok farklı olanak sunmaktadır. Öğrenciler, ‍çevredeki işletmelerde staj ‌yapabilir ve deneyim kazanabilirler. Ayrıca, çevredeki⁣ alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar gibi⁤ yerlerde boş zamanlarını ⁢değerlendirebilirler.

Okulun ⁢yakınında bulunan ‌parklar ​ve yeşil alanlar, ⁢öğrencilerin ve ‌personelin dinlenmek ve sosyal etkinliklere katılmak‌ için ideal⁣ bir ⁢yerdir. Bu alanlar, ⁤okulda eğitim alan bireylerin sağlıklı‌ bir⁤ yaşam sürdürmelerini ⁤sağlar ve streslerini‌ azaltmalarına yardımcı olur.

Güngören Tuncay ‍Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nin⁢ çevresi, ⁤öğrenciler ve⁣ personel için güvenli ve rahat bir yerdir. Eğitim kalitesi,⁤ konumu ve ⁤çevresindeki olanaklar nedeniyle tercih edilen bir okuldur.

Ulaşım ⁢Seçenekleri Olanaklar
Otobüs Durakları İşletmelerde Staj Olanakları
Metro ⁤İstasyonları Alışveriş Merkezleri
Kafe ve Restoranlar
Parklar ve Yeşil Alanlar

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, öğrencilerin iyi bir eğitim alabileceği, ulaşımın⁢ kolay‌ olduğu ‍ve çevresindeki olanaklarla‌ donatılmış⁢ bir okuldur.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret ‌Meslek Lisesi’nin Adresi‍ ve Harita Bilgileri

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret⁢ Meslek⁤ Lisesi, ‍İstanbul’un ⁣Güngören ilçesinde bulunmaktadır. Okulun tam adresi ve harita bilgileri şu şekildedir:

Okul Adı Adres Harita
Güngören Tuncay Azaphan Ticaret ‌Meslek Lisesi Mehmet Nezih Özmen, Adnan Menderes Cd. No:1, 34160 Güngören/İstanbul Google ⁣Haritalar’da Görüntüle

Güngören Tuncay Azaphan​ Ticaret Meslek Lisesi, Güngören ilçesinin‌ merkezi ‌konumunda yer ⁤alır. Okulun çevresinde ​birçok ulaşım seçeneği⁢ bulunmaktadır. Öğrenciler, toplu taşıma araçlarıyla ⁤rahatlıkla okula ‌ulaşabilirler.‌ Ayrıca, okulun⁢ yakınlarında ‍öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri marketler, kafeler ve restoranlar da bulunmaktadır.

Güngören Tuncay ⁢Azaphan⁤ Ticaret Meslek Lisesi’nin‌ bulunduğu bölgeye ⁢toplu taşıma araçlarıyla kolayca ‌ulaşabilirsiniz. Okula ​en yakın durakları kullanarak metro, otobüs⁢ veya tramvay gibi‍ ulaşım araçlarıyla okula ulaşabilirsiniz. Ayrıca, özel araçla gelen ⁤öğrenciler için⁤ okulun çevresinde⁣ geniş bir otopark alanı bulunmaktadır.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret⁣ Meslek Lisesi’nin bulunduğu ‌bölgede öğrencilere özel yurtlar bulunmaktadır. Bu yurtlar öğrencilere ⁤konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı sunmaktadır. Ayrıca,⁢ okulun​ yakınında ⁣öğrencilerin faydalanabileceği⁤ spor salonları, kütüphaneler ve sosyal​ imkanlar⁣ da bulunmaktadır.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret‌ Meslek Lisesi’nin bulunduğu bölge, ⁣öğrenciler için oldukça güvenli bir çevreye⁣ sahiptir. Okulun çevresinde polis​ karakolu ve güvenlik kameraları‌ bulunmaktadır, bu da ‌öğrencilerin güvenliğini sağlamaktadır. Okulun içerisinde de güvenlik önlemleri⁤ alınmış olup, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri ⁣sağlanmaktadır.

Güngören ⁢Tuncay Azaphan Ticaret⁤ Meslek Lisesi, öğrencilere modern bir ​eğitim ortamı⁤ sunmaktadır. Okul binası geniş ve ferah olup, sınıflar‌ modern teknolojiyle donatılmıştır.⁢ Ayrıca,⁢ okulda spor salonu, kütüphane ‌ve laboratuvar ​gibi donanımlı alanlar da bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, eğitimlerini⁤ en iyi şekilde tamamlayabilirler.

Güngören ⁤Tuncay ⁤Azaphan Ticaret Meslek⁤ Lisesi’nin harita‍ üzerindeki konumunu görmek için​ buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak:

[1]: https://www.sorubak.com/teogrobot/mektep/10285/gungoren-tuncay-azaphan-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi

Sorular⁤ & Cevaplar

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede?

Güngören Tuncay⁣ Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, İstanbul ilinin Güngören ilçesinde bulunmaktadır. Öğrencilerine‍ ticaret alanında ⁢eğitim veren bir meslek lisesi olan Güngören Tuncay Azaphan Ticaret ​Meslek ⁣Lisesi, ilçenin ‌önemli okullarından biridir.

Güngören⁣ Tuncay⁢ Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’ne ⁣nasıl gidilir?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret ​Meslek Lisesi’ne ulaşım oldukça kolaydır. Okul, Güngören ilçesinin merkezi konumunda yer alır⁤ ve ⁣toplu ⁢taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabilir. İstanbul’un farklı noktalarından​ gelecek olan öğrenciler, otobüs, metro, metrobus veya minibüs gibi seçenekleri kullanarak⁢ okula ulaşabilirler.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nin ⁢adresi nedir?

Güngören ‌Tuncay⁤ Azaphan ⁤Ticaret Meslek Lisesi’nin​ tam adresi ⁢şu şekildedir:

Adres: Fırın Sokak, No:19,⁢ Güngören, İstanbul

Bu adresi⁢ kullanarak okula kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Güngören Tuncay Azaphan ⁢Ticaret ‍Meslek Lisesi’ne kayıt işlemleri​ nasıl ‌yapılır?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’ne ​kayıt olmak⁣ isteyen öğrenciler, ilgili dönemde okulun‍ resmi web sitesi veya okul binasını‌ ziyaret ederek kayıt‌ işlemlerini yapabilirler. Kayıt işlemleri için⁣ gerekli belgeler ve detaylı bilgiler, okulun web sitesinde​ veya okul ​yönetimi ⁣tarafından sağlanmaktadır.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nde hangi ‌programlar bulunmaktadır?

Güngören‍ Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, çeşitli⁣ ticaret programları​ sunmaktadır.​ Okulda ​muhasebe, ⁣pazarlama, büro ‍yönetimi ve ⁢yönetici ⁢asistanlığı gibi programlar​ bulunmaktadır. Bu programlar sayesinde öğrenciler, mesleki⁣ becerilerini geliştirerek ⁢iş dünyasına hazırlanmaktadır.

Güngören Tuncay⁤ Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nin ‌öğretmenleri kimlerdir?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nde⁣ alanında uzman ve deneyimli ‌öğretmenler görev yapmaktadır. ‌Okul yönetimi,⁢ öğrencilere ⁤en iyi eğitimi ‍sunabilmek için öğretmen kadrosunu titizlikle seçmektedir. Bu sayede öğrenciler, ‍konuları daha iyi anlayabilecekleri ve mesleki bilgilerini geliştirebilecekleri bir ortamda eğitim almaktadırlar.

Güngören Tuncay Azaphan⁢ Ticaret Meslek Lisesi’nin ⁢öğrencilerine sunduğu olanaklar ‌nelerdir?

Güngören ⁤Tuncay Azaphan ‍Ticaret Meslek Lisesi, öğrencilerine çeşitli imkanlar ⁤sunmaktadır. Okulun modern‌ sınıfları, ⁢donanımlı laboratuvarları, kütüphanesi ve spor alanları ​öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. ​Ayrıca,‌ öğrencilerin​ sosyal ve kültürel ‌etkinliklere katılma imkanları ⁤da bulunmaktadır. Böylece​ öğrenciler, ⁤hem akademik hem de sosyal ‍açıdan⁢ kendilerini geliştirme fırsatı ‍bulmaktadırlar.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi mezunları ne‍ yapabilirler?

Güngören Tuncay‍ Azaphan Ticaret Meslek⁣ Lisesi mezunları, mezun oldukları program doğrultusunda çeşitli iş imkanlarına sahip olabilirler. Muhasebe, pazarlama, büro yönetimi gibi alanlarda⁢ iş imkanları bulunmaktadır. Ayrıca, yüksek​ öğrenim yapma ⁣yolunda da ilerleyerek kariyerlerini daha da ileri‌ taşıyabilirler.

Güngören ⁣Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, ‍öğrencilere nasıl bir ⁤eğitim sunmaktadır?

Güngören Tuncay Azaphan⁣ Ticaret Meslek⁤ Lisesi, öğrencilere ‌nitelikli ve mesleki⁣ becerilerini‍ geliştirmeye yönelik ⁣bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilmek için⁢ uygulama eğitimleri de alırlar. Böylece, iş dünyasına adım atmaları ⁣için gerekli‍ olan bilgi ve yeteneklere sahip olurlar.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi’nde öğrencilere ‌sağlanan destekler⁢ nelerdir?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi, öğrencilere⁣ çeşitli‌ destekler‍ sunmaktadır. ⁢Okulda rehberlik ve ​psikolojik danışmanlık hizmetleri⁣ bulunmaktadır. Öğrenciler, okulda‌ karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili‌ destek alabilir ve gelecekleriyle​ ilgili doğru ​kararlar verebilirler. Ayrıca, öğrencilere çeşitli burs​ imkanları da sağlanarak ​maddi destek sunulmaktadır.

Güngören Tuncay Azaphan⁣ Ticaret⁣ Meslek Lisesi‍ öğrencileri​ mezun olduktan sonra neler yapmalıdır?

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek⁣ Lisesi öğrencileri, mezun olduktan sonra çeşitli ​yol haritaları izleyebilirler.⁣ İlk ⁤olarak,⁣ mesleklerinde deneyim kazanmak ⁢için‍ staj veya iş imkanlarını değerlendirebilirler. Bunun ​yanı sıra, yüksek öğrenim​ yapma niyetinde olan öğrenciler, ‍üniversite ​veya meslek yüksekokulu ⁤gibi eğitim kurumlarına başvurabilirler. ⁤Öğrencilerin kendi hedeflerine ve ilgi‌ alanlarına uygun bir⁢ plan ⁢yapmaları önemlidir. ⁢

Özet

Sonuç olarak,⁤ Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi Nerede sorusuyla ilgili birçok⁣ bilgi⁤ paylaştık. Bu⁤ önemli sorunun yanıtını arayan herkes için bu makalenin yararlı olduğunu umuyoruz.

Güngören‌ Tuncay⁤ Azaphan Ticaret​ Meslek Lisesi, ‌İstanbul’un Güngören ilçesinde bulunmaktadır. Okulun tam ​adresi şu şekildedir: [Okulun tam adresini buraya ekleyin]. İhtiyacınız olan ​tüm bilgilere‍ kolayca ulaşabileceğiniz​ bir konumda yer alan bu okulu bulmanız‌ oldukça kolay olacaktır.

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi size ‍eğitim ve kariyer⁣ alanında birçok fırsat sunmaktadır.⁣ Nitelikli öğretmenler, modern olanaklar ve pratik ⁣odaklı programlarla öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Bu okulda eğitim alarak birçok meslek ‍alanında kendinizi geliştirebilir ve gelecekteki kariyeriniz için sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Güngören‌ Tuncay⁤ Azaphan ⁢Ticaret Meslek Lisesi Nerede sorusu sizi okulumuza yönlendirmek için ⁢mükemmel bir ‍sorudur. Siz de⁢ bu harika eğitim kurumunu keşfetmek ve eğitim hayatınıza dair yeni bir yolculuğa başlamak⁤ için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizlere Abone Olun,
Önemli Bilgilerden haberiniz olsun

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Merhaba, bizlere her sorunuzu sorabilirsiniz. size nasıl yardımcı olabiliriz?